Home

We are everywhere asked, Who is Rebecca? We answer, Rebecca is an impersonality…or if she has any corporeal form or essence, we say that she is THE EMBODIMENT OF THE PRINCIPLES OF REVOLUTION…”

Carmarthen Journal, 23 Mehefin // June 1843

Cragen Beca

Trwmped cragen conch yw Cragen Beca. Chwythwyd i alw’r cymeriad chwedlonol Rebecca a’i ‘Merched’ i weithredu yn ystod Terfysgoedd enwog Rebecca yn Sir Gaerfyrddin yng nghanol y 19eg ganrif (1839 – 43).

Mae Cragen Beca yn brosiect gan yr artist Kathryn campbell Dodd, a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac mewn cydweithrediad ag Oriel Myrddin, Amgueddfa Sir Gaerfyrddin, Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin a’r Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Bydd yn arwain at gyfres o arddangosfeydd, digwyddiadau a gorymdaith tref yng Nghaerfyrddin yn haf 2022.


Cragen Beca is a conch shell trumpet. It was blown to call the legendary character Rebecca and her ‘Daughters’ to action during the infamous Rebecca Riots in Carmarthenshire of the mid-19th century (1839 – 43).

The Cragen Beca project, by artist Kathryn Campbell Dodd, is funded by the Arts Council of Wales in collaboration with Oriel Myrddin Gallery, Carmarthenshire County Museum the Young Farmers’ Clubs of Carmarthenshire and University of Wales Trinity Saint David.

It will culminate in a series of exhibitions, events and a town parade in Carmarthen in summer 2022.


Ariannir gan y Cyngor Celfyddydau Cymru mewn cydweithrediad ag Oriel Myrddin Gallery, Gwasanaeth Amgueddfeydd Sir Gâr, Clwbiau Ffermwyr Ifanc a’r Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.


Funded by the Arts Council of Wales in collaboration with Oriel Myrddin Gallery, Carmarthenshire Museums Service, Young Farmers Clubs of Carmarthenshire and University of Wales trinity Saint David.