Home

“…pwy yw Rebecca? Atebwn, Amhersonoliaeth yw Rebeca – haniaeth wleidyddol yn unig, neu os oes ganddi unrhyw ffurf neu hanfod corfforol, dywedwn ei bod hi YN YMGORFFIAD EGWYDDORION CHWYLDRO…”

“…Who is Rebecca? We answer, Rebecca is an impersonality – a mere political abstraction, or if she has any corporeal form or essence, we say that she is THE EMBODIMENT OF THE PRINCIPLES OF REVOLUTION…”

Carmarthen Journal, 23 Mehefin // June 1843

Cragen Beca

Trwmped cragen conch yw Cragen Beca. Chwythwyd i alw’r cymeriad chwedlonol Rebecca a’i ‘Merched’ i weithredu yn ystod Terfysgoedd enwog Rebecca yn Sir Gaerfyrddin yng nghanol y 19eg ganrif (1839 – 43).

Mae Cragen Beca yn brosiect gan yr artist Kathryn campbell Dodd, a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac mewn cydweithrediad ag Oriel Myrddin Gallery, Amgueddfa Sir Gâr, Clwbiau Ffermwyr Ifanc, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Canolfan S4C Yr Egin, RED SHOES Poster Archive a’r Oriel Bevan Jones.

Mae’n arwain at gyfres o arddangosfeydd, digwyddiadau a gorymdaith tref yng Nghaerfyrddin ar Dydd Sul 1 Mai 2022.


Cragen Beca is a conch shell trumpet. It was blown to call the legendary character Rebecca and her ‘Daughters’ to action during the infamous Rebecca Riots in Carmarthenshire of the mid-19th century (1839 – 43).

The Cragen Beca project, by artist Kathryn Campbell Dodd, is funded by the Arts Council of Wales in collaboration with Oriel Myrddin Gallery, Carmarthenshire Museum, Young Farmers Clubs of Carmarthenshire, University of Wales Trinity Saint David, Canolfan S4C Yr Egin, RED SHOES Poster Archive and Oriel Bevan Jones.

It culminates in a series of exhibitions, events and a town parade in Carmarthen on Sunday 1 May 2022.


Ariannir gan y Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Sir Gâr a Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celfyddyd Cymru mewn cydweithrediad ag Oriel Myrddin Gallery, CofGâr Amgueddfa Sir Gâr, Canolfan S4C Yr Egin, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Clwbiau Ffermwyr Ifanc, RED SHOES Poster Archive a’r Oriel Bevan Jones.


Funded by the Arts Council of Wales, Carmarthenshire County Council and Federation of Museums & Art Galleries of Wales in collaboration with Oriel Myrddin Gallery, CofGâr Carmarthenshire Museum, Canolfan S4C Yr Egin, University of Wales Trinity Saint David,, Young Farmers Clubs of Carmarthenshire, RED SHOES Poster Archive and Oriel Bevan Jones.