Arddangosfeydd // Exhibitions

Cragen Beca I’R GAD!

7 Mehefin // June – 2 Gorffennaf // July 2022

Oriel Myrddin Gallery, Caerfyrddin // Carmarthen SA31 1LH

Ar y cyntaf o Fai 2022, ar ganu chwyth cragen o wal Eglwys San Pedr, cychwynnodd Parêd Cragen Beca yn y glaw o Oriel Myrddin Gallery a’i phrosesu i Sgwâr Neuadd y Dref.


Mae Cragen Beca I’R GAD yn ail gyfle i weld cymuned yn dod at ei gilydd i ddathlu hanes a diwylliant Cymru a gweld y pared yn ei chyfanrwydd. Wedi’i gomisiynu’n arbennig gan Kathryn Campbell Dodd o Gragen Beca a’i ffilmio gan yr artist/gwneuthurwr ffilmiau Jacob Whittaker, mae Oriel Myrddin Gallery yn falch iawn o gyflwyno’r ail gipolwg hwn ar ddiwrnod gwirioneddol hudolus.


Yn cynnwys ffotograffiaeth o’r diwrnod gan Abby Poulson a Jason Thomas.On the First of May 2022, on the sounding of a single conch shell blast blown from the wall of St Peter’s Church, the Cragen Beca Parade set off in the rain from Oriel Myrddin Gallery and processed to Guildhall Square.


Cragen Beca I’R GAD is a second chance to view the bringing together of a community in celebration of Welsh history and culture and see the parade in its entirety. Specially commissioned by Cragen Beca’s Kathryn Campbell Dodd and filmed by artist/filmmaker Jacob Whittaker, Oriel Myrddin Gallery are delighted to be presenting this second glimpse and what was a truly magical day.


Featuring photography from the day by Abby Poulson and Jason Thomas.

Llun – Sad // Mon– Sat, 10am – 5pm, Myneduad am dim // Free admission


Amgueddfa Sir Gâr // Carmarthenshire Museum


Oriel Bevan Jones

Agitate, educate, organise: an exhibition of radical history posters // arddangosfa posteri hanes radical

Posteri o’r // Posters from the RED SHOES Poster Archive

25 Ebrill // April – 7 Mai // May 2022

Bydd oriel yn agor 1-4pm ar gyfer diwrnod Pâred Cragen Beca, Dydd Sul 1 Mai 2022

The gallery will be open 1-4pm for Cragen Beca Parade day, Sunday 1 Mai 2022,

24 Stryd y Brenin // King Street, Caerfyrddin // Carmarthen SA31 1BS

Dydd Mawrth – Dydd Sadwrn 10 – 5 // Tuesday – Saturday 10 – 5

E-bost / Email: eiryl@acgc.co.uk
Ffôn // phone: 01267 243815


%d bloggers like this: