Miniatur Rebecca

Yn profi gwisgoedd Rebecca.

Fel rhan o’r broses o greu ein tair gwisg Cragen Beca, mae Louise a fi yn gyntaf oll yn creu’r patrymau sylfaenol yn fach ar gyfer mannequin 18 ”. Mae’n ffordd wych o brofi mecaneg y gwisgoedd cyn i ni ymrwymo i’w gwneud yn llawn.

Dyma Rebecca o’r orymdaith yng Nghaerfyrddin ar 19 Mehefin 1843. Dywedir wrthym ei bod “…ornamented with a profusion of curls…” a marchogaeth ceffyl gwyn mawr.


Rebecca in Miniature

Trying out Rebecca’s costume.

As part of the process of creating our three Cragen Beca costumes, Louise and I are first of all creating the basic patterns in miniature for an 18” mannequin. It’s a great way to test out the mechanics of the costumes before we commit to making them up at full size.

Here is Rebecca from the Carmarthen march of 19 June 1843. We are told that she was “…ornamented with a profusion of curls…” and rode a large white horse.

%d bloggers like this: