Casgliad Margaret Bide

  1. Casgliad pwysig o wisgoedd Cymreig yn cael ei werthu.

Aeth Casgliad Margaret Bide o arteffactau Cymreig, gan gynnwys casgliad cynhwysfawr o wisgoedd Cymreig o’r 19eg Ganrif, ar werth yn nhŷ arwerthu Peter Francis yng Nghaerfyrddin ar 12 Mai.

Aeth Louise a minnau i weld y casgliad a oedd yn cynnwys enghreifftiau hyfryd o flancedi Cymreig a wnaed ar fframiau gwau cul, yn ogystal â betgynau, sgertiau a pheisiau o’r cyfnod.


The Margaret Bide Collection of Welsh artifacts, including a comprehensive collection of 19th century Welsh costume, went on sale at Peter Francis Auction house on 12 May.

Louise and I went to visit view the collection which included lovely examples of narrow loom Welsh blankets as well as betgwns, skirts and petticoats of the era.

%d bloggers like this: