Qwerin

Rydym yn falch iawn o groesawu Qwerin i’r Parêd Cragen Beca! Bydd Qwerin performio yn Sgwâr y Neuadd, Caerfyrddin ar ddiwedd yr parêd ar Dydd Sul 1 Mai 2022.

Mae Qwerin yn berfformiad dawns gyfoes sy’n estyn ffiniau’r ddawns werin Gymreig. Gan gymryd ysbrydoliaeth o ddiwylliant clwb Queer a llif patrymau clymog dawnsio gwerin, mae Qwerin yn ddawns werin Gymreig gyda thwist.

Roedd Qwerin, wedi ei gomisiynnu gan y Consortiwm Celfyddydau Awyr Agored Cymru a hynny drwy galwad AgorAllan 2021 cwmni ArticultureCymru.


We are delighted to welcome Qwerin to the Cragen Beca Parade! Qwerin will perform in Guildhall Square, Carmarthen at the finale of the parade on Sunday 1 May 2022.

Qwerin is a contemporary dance performance that extends the boundaries of traditional Welsh folk dance. Taking inspiration from Queer club culture and the weaving, flowing patterns of folk dance, ‘Qwerin’ is a Welsh folk dance with a twist.

Qwerin was comissioned by Wales Outdoor Arts Consortium through Articulture Wales’s by Open Out 2021 callout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: