Prosiect Cragen Beca

Prosiect Cragen Beca yn dechrau!

Rwy’n falch iawn fy mod wedi cael ariannir gan Y Cyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer Cragen Beca, prosiect mewn cydweithrediad ag Oriel Myrddin, Amgueddfa Sir Gaerfyrddin a Chlybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin.


Project Cragen Beca Begins!

I am delighted to have received funding from The Arts Council of Wales for Cragen Beca, a project in collaboration with Oriel Myrddin Gallery, Carmarthenshire Museum and the Young Farmers Clubs of Carmarthenshire.

%d bloggers like this: