Louise Bird

Partner Creadigol

Mae’r artist tecstilau o Gaerfyrddin, Louise Bird, yn gweithio gyda mi ar y prosiect Cragen Beca i helpu i ddylunio a chreu tair gwisg i dri Rebecca cyfoes eu gwisgo.

Graddiodd Louise o Ysgol Gelf Caerfyrddin yn 2006 gyda gradd mewn Peintio ac Arlunio Celf Gain. Mae ei gwaith yn canolbwyntio’n bennaf ar decstilau, ac mae ei harfer celf yn cael ei lywio gan berthynas gydol â lliain, edau, gwlân, patrwm a ffasiwn. Mae hi wedi bod yn rhannu ei cynhenid ​​i gael hwyl gyda lliw a ffurf mewn gweithdai cymunedol hygyrch a phrosiectau cyhoeddus rhyngweithiol ers dros ddegawd.

Mae deunyddiau a thechnegau organig ac amgylcheddol gynaliadwy wedi dod yn rhan bwysig o waith Louise ac mae hi wedi bod yn defnyddio blanhigion ffynonellau lleol, i creu llifynnau a deunyddiau.

Mae Louise wedi’i hysbrydoli’n arbennig gan gerflunwaith tecstilau, trin deunyddiau a’r gallu i gynhyrchu siapiau tri dimensiwn â llaw o arwynebau deunydd gwastad. Mae ei dealltwriaeth o arferion celf gain ochr yn ochr â thechnegau gwneud gwisg a thorri patrymau (roedd ei mam yn ddylunydd gwisg theatraidd – felly mae yn y gwaed) yn gwneud ei chyfraniad i’r prosiect yn unigryw. Rydyn ni’n cael llawer o hwyl yn meddwl am adeiladwaith gwisgoedd hanesyddol ac yn gweithio allan sut i ymgorffori’r elfennau hyn ochr yn ochr â dyluniadau cyfoes.


Creative Partner

Carmarthen based textile artist Louise Bird is working with me on the Cragen Beca project to help design and create three costumes for three contemporary Rebeccas to wear.

Louise graduated from Carmarthen School of Art in 2006 with a degree in Fine Art Painting and Drawing. Her work predominantly focuses on textiles, and her art practice is informed by a lifelong relationship with cloth, thread, wool, pattern and fashion. She has been sharing her inherent ability to have fun with colour and form in accessible community workshops and interactive public projects for over a decade.

Organic and environmentally sustainable materials and techniques have become an important part of Louise’s work and she has been working with locally sourced plant based dyes and materials in recent years.

Louise is particularly inspired by textile sculpture, the manipulation of materials and the ability to manually produce three dimensional shapes from flat material surfaces. Her understanding of both fine art practices alongside dressmaking and pattern cutting techniques (her mother was a theatrical costume designer – so it’s in the blood) make her contribution to the project unique. We’re having a lot of fun thinking about historical costume construction and working out how to incorporate these elements alongside contemporary designs.

%d bloggers like this: