Yesterday’s Fashion

Ffasiwn trwy’r blynyddoedd yn Sir Gaerfyrddin

Rydym yn ffodus iawn yn Sir Gaerfyrddin i gael casgliad hyfryd o ddillad a gwisgoedd hanesyddol ar garreg ein drws.

Terry Smith sydd y tu ôl i’r casgliad, o’r enw Yesterday’s Fashion, sydd wedi’i leoli mewn dwy ysgubor wedi’u trosi. Mae’r casgliad yn cynnwys: “…racks and racks of dress, Victorian, Edwardian and every subsequent decade…everything from head to toe, hats and shoes, underwear, coats, children’s dress and accesories and all the ephemera that goes with it…”.

Mae Terry wedi bod yn ddigon caredig i’m helpu gyda rhywfaint o’r ymchwil y tu ôl i ddyluniadau gwisgoedd Rebecca. Roedd gen i ddiddordeb arbennig mewn dysgu am y crinolinau yn oes Fictoria.

Dywedodd Terry: “At the time of the Rebecca Riots the cage crinoline had yet to be inventd (patented 1856). A variety of petticoats would have been used. There were stiff ‘crinoline’ petticoats (not to be confused with the cage) of horsehair and linen (later cotton) and petticoats stiffened with starching, cording, straw braiding and even whalebone. They were worn in layers to give a smooth silhouette and could be topped with something like fine muslin.”

Yn rhyfeddol, mae Yesterday’s Fashion yn adnodd addysg am ddim, ac mae croeso i bawb ymweld pan fydd yn ddiogel. Yn y cyfamser, gallwch ddod o hyd a nhw ar Facebook.

Lluniau: Yesterday’s Fashion


Fashion through the ages in Carmarthenshire

We’re incredibly lucky in Carmarthenshire to have a wonderful collection of historical clothing and costume right on the doorstep.

Terry Smith is behind the collection, Yesterday’s Fashion, which is housed in two converted barns. The collection comprises of “…racks and racks of dress, Victorian, Edwardian and every subsequent decade…everything from head to toe, hats and shoes, underwear, coats, children’s dress and accesories and all the ephemera that goes with it…”.

Terry has been kind enough to help me with some of the research behind the Rebecca costume designs. I was particularly interested to learn about the crinolines in the Victorian age.

Terry told me that: “At the time of the Rebecca Riots the cage crinoline had yet to be inventd (patented 1856). A variety of petticoats would have been used. There were stiff ‘crinoline’ petticoats (not to be confused with the cage) of horsehair and linen (later cotton) and petticoats stiffened with starching, cording, straw braiding and even whalebone. They were worn in layers to give a smooth silhouette and could be topped with something like fine muslin.”

Amazingly, Yesterday’s Fashion is a free educational resource and you are encouraged to visit in post-Covid times, in the meantime you can find it on Facebook.

Images: Yesterday’s Fashion

%d bloggers like this: