Y Cragen Caerfyrddin!

Trwmped cragen conch ar gyfer Caerfyrddin heddiw?

Roeddwn yn gyrru trwy Gaerfyrddin ddoe, gan fynd adref ar hyd Priory Street. Wrth i mi basio Canolfan Hynafiaethau Caerfyrddin ffliciodd fy llygaid at rai gwrthrychau oedd yn eistedd ar ben bocs ar y palmant y tu allan i’r siop. Roeddwn i’n teimlo’n siŵr fy mod i wedi gweld pâr o gregyn conch fel rhan o’r arddangosfa. Gan dynnu drosodd ar y cyfle cynharaf, euthum yn ôl i’r siop i gael cip –  ac yno yn wir odd pâr o gregyn hardd y Frenhines Conch.

Penderfynais i eu prynu, a gofynnais i am help gan y person ar y ddesg. Fe wnaethant ddweud wrthyf fod conch arall o’r un casgliad ac aeth â fi ymhellach i’r siop lle dangoswyd y trwmped y Frenhines Conch i mi yn parod i’w chwythu – prynais y tair plisgyn yn y fan a’r lle.

Ers hynny, rwyf wedi cyflwyno’r trwmped cragen conch i’r cerddor Ceri Owen-Jones sy’n ymarfer ag ef a ddysgu ei hynodion a’r synau y gall ei gwneud o bosibl. Mae’n dweud wrtha i ei fod yn mynd yn dda!


A conch shell trumpet for current day Carmarthenshire?

I was driving through Carmarthen yesterday, heading homewards along Priory Street. As I passed the Carmarthen Antiques Centre my eyes flicked to some objects sitting on top of a box on the pavement outside the shop. I felt sure I had seen a pair of conch shells as part of the display. Pulling over at the earliest opportunity, I went back to the shop to take a look – and there indeed where a pair of beautiful Queen Conch shells.

I decided to buy them and asked for assistance from the person on the desk. They told me there was another conch from the same collection and took me further into the shop where I was shown a Queen Conch trumpet cut for blowing – I bought all three shells there and then.

I have since delivered the conch shell trumpet to musician Ceri Owen-Jones who is practicing with it to learn its peculiarities and the sounds it may be able to make. He tells me it’s going well!

%d bloggers like this: