Clwb Artistiaid Ifanc Oriel Myrddin

Rwy’n gyffrous iawn bod cyfranogwyr Clwb Artistiaid Ifanc Oriel Myrddin yn brysur yn bod yn greadigol ac yn gwneud llawer o bethau anhygoel i’w dangos a’u gwisgo ar Orymdaith Cragen Beca, yn nhref Caerfyrddin ddydd Sul 1 Mai! Mae’r Clwb Artistiaid Ifanc yn cwrdd ar ôl ysgol ar ddydd Mercher yn y Ganolfan Magu yn Ynghaerfyrddin.

I’m very excited that Oriel Myrddin Gallery’s Young Artists’ Club are getting creative and making lots of amazing things to bring and wear on the Cragen Beca Parade in Carmarthen town on Sunday 1 May! The Young Artists Club meet after school on a Wednesday at the Nurture Centre in Carmarthen.

Mae llawer o bethau gwych yn digwydd drwy gydol y tymor gan gynnwys gwneud ceffylau hobi ac addurno ffedogau, i cario ar y orymdaith. Mae’r Artistiaid Ifanc hefyd wedi bod yn ymchwilio ddyluniadau tecstilau Cymreig ac paentio patrymu traddodiadol ar ffabrig ar gyfer eu ffedogau.

There are lots of wonderful things happening throughout the term including making hobby horses and aprons to carry on the parade. The young artists have also been researching Welsh textile designs and painting traditional patterns onto fabric for their aprons.

Mae’r gweithgaredd wedi’i wneud yn bosibl gydag ariannu gan y Gaeaf Llawn Lles // The activity has been made possible with funding from the Winter of Wellbeing.

Lliniau drwy garedigrwydd o Oriel Myrddin // Images courtesy of Oriel Myrddin Gallery

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: