Sam Knight

Mae Sam Knight yn saer coed sy’n byw yn Orllewin Cymru. Lleolir gweithdy Sam ym mhentref bach Llandysul lle cafodd ei fagu. Mae’n creu darnau unigryw o bren lleol, gan weithio’n bennaf gydag offer llaw, rhai ohonynt yn perthyn i’w hen dad-cu a oedd hefyd yn weithiwr coed.

Mae Sam wedi bod yn mireinio ei grefft ers dros ddegawd ac mae’r darnau y mae’n eu creu yn deillio o’i angerdd a’i ymroddiad i’r grefft o waith coed.

Gwnaed ceffyl hobi Cragen Beca gan Sam o goedwigoedd lleol a’i addurno gan Kathryn.


Sam Knight is a woodworker based in west Wales. Sam’s workshop is located in the small Llandysul village where he grew up. He creates unique pieces from locally sourced wood, working mainly with hand tools, some of which belonged to his great-grandfather who was also a woodworker.

Sam has been honing his craft for over a decade and the pieces he creates are the product of many years of passion and dedication to the art of woodworking.

The Cragen Beca hobby horse was made by Sam from locally sourced woods and decorated by Kathryn.

%d bloggers like this: